มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ด.ญ.รัตนาวดี   บุญนอก และครอบครัว

 ด.ญ.รัตนาวดี   บุญนอก และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆในวันคล้ายวันเกิด และมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ