มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ด.ญ.ญาณิศากานต์ แสนขวา (น้องไอรีน)

ด.ญ.ญาณิศากานต์ แสนขวา (น้องไอรีน)และครอบครัวเลี้ยงวันเกิด และมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2558
IMG_9778 IMG_9780 IMG_9784 IMG_9788 IMG_9792


ย้อนกลับ