มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ด.ญ.ชวัลนุช ปุณวัตร์

ด.ญ.ชวัลนุช ปุณวัตร์ และคุณแม่ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ