มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์ และครอบครัว

ดร.สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 5,800 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการ ต่อไป ขอบคุณ


ย้อนกลับ