มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ซีพี ออลล์ มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดอุปโภค

ซีพี ออลล์ มอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และชุดอุปโภค บริโภคสู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับของขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ