มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา และเพื่อนๆ

คุุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา และเพื่อนๆ มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ