มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ Napprasorn และ คุณ kia wee

คุณ Napprasorn และ คุณ kia wee มอบสิ่งของในวันคล้ายวันเกิด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ต่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ