มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ Benjamin Tan และ คุณน้ำตาล

คุณ Benjamin Tan และคุณน้ำตาล บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกรอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากครับ


ย้อนกลับ