มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ พรรณี คณิตเนตร และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คุณ พรรณี  คณิตเนตร และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมตลาดเดินได้
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ