มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไรวินท์  ศรีวิหก

คุณไรวินท์  ศรีวิหก มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ