มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไรวินท์ ศรีวิหก

คุณไรวินท์ ศรีวิหก มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ