มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไพศาล ดำรงค์กิตติสกุลและครอบครัว

คุณไพศาล ดำรงค์กิตติสกุลและครอบครัว มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ