มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไพฑูรย์ เลิศอัชฌาลัย

 คุณไพฑูรย์   เลิศอัชฌาลัย เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_9326 IMG_9329


ย้อนกลับ