มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไพจิตต์  โตอุรวงศ์ และครอบครัว

คุณไพจิตต์  โตอุรวงศ์ และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ