มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไปรยา โรจนาภรณ์

คุณไปรยา โรจนาภรณ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560ย้อนกลับ