มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณไกรศักดิ์ จิรชัยสกุลและครอบครัว

คุณไกรศักดิ์ จิรชัยสกุลและครอบครัว มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ