มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณใจทิพย์ อุดมแก้วและครอบครัว

คุณใจทิพย์ อุดมแก้วและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครอง และน้องๆที่มาร่วมกิจกรรม ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ