มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแม่อรุณี สันต์สวัสดิ์ และครอบครัว

คุณแม่อรุณี สันต์สวัสดิ์ และครอบครัว มอบขนมและน้ำผลไม้ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ