มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแม่ทัศนีย์ และครอบครัว

คุณแม่ทัศนีย์ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดให้กับครอบครัวเด็กพิการที่มาฟื้นฟูที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ