มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแม่ทัศนีย์ และครอบครัว

คุณแม่ทัศนีย์ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ