มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณแตงกวา และเพื่อนๆ

คุณแตงกวา และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ