มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเอมอร   อินสี และเพื่อนๆ

คุณเอมอร   อินสี และเพื่อนๆ ลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ