มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเอกอร ศรีแก้ว คุณลภัสนันท์ กิจพัฒนศิลป์ และเพื่อนๆ

คุณเอกอร ศรีแก้ว คุณลภัสนันท์ กิจพัฒนศิลป์ และเพื่อนๆมอบเงินจำนวน 11,162 บาท พร้อมสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการที่ใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ