มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเสาวณี เยวพงษ์อารี และครอบครัว

คุณเสาวณี เยวพงษ์อารี และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆในวันคล้ายวันเกินครบรอบ 70 ปี ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ