มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเรณู นิยมเดชา และครอบครัว

คุณเรณู นิยมเดชาและครอบครัว มอบเงิน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ