มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเพ็ญศิริ จิโรจจาตุรนต์ และครอบครัว

คุณเพ็ญศิริ จิโรจจาตุรนต์ และครอบครัว มอบสิ่งของ และเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ