มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเบลล์และเพื่อนๆ

คุณเบลล์และเพื่อนๆบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

IMG_9549 IMG_9559 IMG_9562 IMG_9569 IMG_9573 IMG_9600 IMG_9619 IMG_9621


ย้อนกลับ