มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเดิ๊กง้วน ล้อเพชรรุ่งเรือง

คุณเดิ๊กง้วน  ล้อเพชรรุ่งเรือง เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

IMG_9693 IMG_9695 IMG_9700 IMG_9701 IMG_9707


ย้อนกลับ