มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเดชาธร  เทศโรงทองและเพื่อนๆ

คุณเดชาธร  เทศโรงทองและเพื่อนๆมอบสิ่งของและ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ