มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเจ๋อเว่ย จ้ง

คุณเจ๋อเว่ย จ้ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นจำนวน 5,000 บาท ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ