มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเจนจิฬา จงรักษ์ถาวร

คุณเจนจิฬา จงรักษ์ถาวร มอบเงินสนับสนุนโครงการอาการกลางวัน และสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ