มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเจนจิราและเพื่อนๆ

คุณเจนจิราและเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของพร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ