มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเกวรินทร์ เศษฐกร

คุณเกวรินทร์ เศษฐกร เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ