มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอู๊ดและเพื่อนๆโรงเรียนเทพลีลา

คุณอู๊ดและเพื่อนๆโรงเรียนเทพลีลา เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_4464 IMG_4466 IMG_4467 IMG_4469 IMG_4476 IMG_4481


ย้อนกลับ