มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอุเทน สุวรรณมณีกุล

คุณอุเทน สุวรรณมณีกุล มอบหน้ากากอนามัย เด็ก, ผู้ใหญ่ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ