มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอิศราณี สีมืด

คุณอิศราณี สีมืด มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ