มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอาณัติ  วิลาศชัยยันต์ และ คุณศิยาพร โรจน์วิสุทธินันท์

คุณอาณัติ  วิลาศชัยยันต์ และ คุณศิยาพร โรจน์วิสุทธินันท์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองเด็กพิการ ในวันคล้ายวันเกิด และมอบ นมกล่อง UHT  ให้กับผู้ปกครองเด็กพิการ ในทานที่บ้านด้วย ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ