มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร

คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร  มอบข้าวสารให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ