มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอัศริยา คำมูล และครอบครัว

คุณอัศริยา คำมูล และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆพร้อมมอบสิ่งของให้กับน้องด้วย ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ