มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณออย คุณอ้อ คุณแดง

คุณออยคุณอ้อคุณแดง เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในวันคล้ายวันเกิด ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ