มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอวิรดา พูลสมบัติ

คุณอวิรดา พูลสมบัติ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ