มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรไท สุขเจริญ และเพื่อนๆ

คุณอรไท สุขเจริญและเพื่อนๆ มอบสิ้งของและเงิน 1,600 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ