มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรุณี มัทนะโพศาล

คุณอรุณี มัทนะโพศาล มอบแอลกอฮอล์ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในช่วงระบาดของโควิด -19 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ