มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอริกาญจน์  จงจิตต์ และเพื่อนๆ

คุณอริกาญจน์  จงจิตต์ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ