มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรวรรณ และครอบครัว

คุณอรวรรณ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
DSC_0195 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0215


ย้อนกลับ