มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรทัย เกินชัย

คุณอรทัย เกินชัย มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ