มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอมลณัฐ อารีย์พงศา

คุณอมลณัฐ อารีย์พงศา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ