มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอมรศิลป์ พรหมชาติ และครอบครัว

คุณอมรศิลป์ พรหมชาติ และครอบครัวเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์  ในวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ