มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอมรรัตน์ และครอบครัว

  คุณอมรรัตน์ และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

IMG_2310 IMG_2304 IMG_2299

 

 


ย้อนกลับ