มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอมรรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ และเพื่อนๆ

คุณอมรรัตน์ เอี่ยมสำอางค์และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ